Met trots presenteren wij u onze jaar rapportage 2022-2023

Het zal u niet ontgaan zijn. Een naamswijziging en een nieuwe huisstijl zijn in het afgelopen jaar geïntroduceerd. Deze rapportage geeft u inzicht in activiteiten en projecten die wij afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Op het gebied van sporten, bewegen en leefstijl hebben wij samen met partners uit Blaricum, Eemnes en Laren mooie resultaten behaald. De diversiteit van de werkzaamheden laat zien dat ons werk breed georiënteerd is en we in ons inzetten voor de gehele gemeenschap. Wij zetten niemand buitenspel! De projecten van BEL Sportief & Gezond zijn onderdeel van de brede regeling combinatiefuncties, het lokale sport- preventie akkoord en JOGG.

We nemen u graag mee in ons verhaal

MQ Scan

0%
Van de kinderen is motorisch vaardig

JFSC

0
aantal aanvragen JFSC

Sportevenementen

0
deelnemers sportevenementen

Sportverenigingen

0
sportverenigingen gestart met een gezonde kantine

Blaricum, Eemnes, Laren Sportief & Gezond stelt zich voor

Het buurtsportteam onder de naam BEL Sportief & Gezond bestaat momenteel uit zes buurtsportcoaches en een teamleider die ook de rol van JOGG regisseur vervult. Elke buurtsportcoach heeft zijn eigen expertise en verantwoordelijkheden voor het bijdragen aan een vitale gemeenschap. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en investeren graag in onze collega’s van de toekomst. Elk jaar begeleiden wij een aantal Sportprofessionals In Opleiding (SIO) die voortkomen uit verschillende MBO en HBO opleidingen.

Jeugd vaardig in beweging

Jeugd vaardig in beweging

Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar voeren wij een groot deel van onze projecten uit onder de campagnenaam Fit@school. Binnen de campagne hanteren wij effectief bewezen interventies die bijdragen aan de ontwikkeling op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. Hieronder lichten we een aantal van deze mooie projecten toe! Het afgelopen schooljaar hebben 13 basisscholen in Blaricum, Eemnes en Laren actief deelgenomen aan het Fit@School programma.

Fit@School

Bij de leefstijllessen staan de thema’s voeding, water en bewegen centraal. Tijdens de leefstijllessen wordt er bewustwording gecreëerd over deze thema’s. Bij vier scholen hebben leerlingen deze leefstijllessen gevolgd.

Goed om te zien dat de buurtsportcoaches elk jaar door ontwikkelen. Het aanbod wordt aangepast en kwaliteit wordt belangrijker.

Quote schooldirectie

MQ Scan

De motorische ontwikkeling van kinderen is net zo belangrijk als rekenen, taal en schrijven. Tweejaarlijks tijdens de gymles worden kinderen gescand op motorische vaardigheden, middels een wetenschappelijk onderbouwd parcours. Door middel van een rapportage wordt dit beeld in kaart gebracht bij de vakleerkracht LO en de buurtsportcoach. De MQ Scan is afgelopen schooljaar op alle 13 basisscholen in Blaricum, Eemnes en Laren ingezet.

Speelpleincoach

Met de interventie Speelpleincoach leren de bovenbouwleerlingen om structureel spellen aan te bieden aan de jongere leerlingen op het schoolplein. Speelpleincoaches ervaren hoe zij jongere leerlingen kunnen begeleiden bij het spelen. Tijdens dit traject worden de Speelpleincoaches meegenomen in de vier inzichten van het trainerschap en passen deze vier inzichten toe in de praktijk. Na het succesvol afronden van de interventie wordt samen met de school gekeken naar een passende manier voor het structureel inzetten van de Speelpleincoaches.

0
klassen op 8 scholen opgeleid tot Speelpleincoach
0
kinderen zijn het afgelopen schooljaar opgeleid tot Speelpleincoach

Bewegend leren

Drie scholen zijn dit jaar aan de slag gegaan met bewegend leren lessen op het schoolplein.
Het Bewegend leren pakket bestaat uit verschillende lesactiviteiten. De lessen sluiten inhoudelijk aan met de lesstof per leerjaar. De groepsleerkracht wordt actief betrokken bij de lessen.

Leuk dat ik als leerkracht ook betrokken wordt bij de lesactiviteiten, zodat ik precies weet met welke stof de kinderen bezig zijn.

Quote leerkracht

Tijgergym

Dit schooljaar zijn we een nieuwe beweeginterventie gestart speciaal voor de kleuters! De beweeginterventie Tijgergym is ontworpen op de ontwikkeling van een kleuter en om deze de beste versie van zichzelf te laten worden. Op zeven basisscholen mocht wij actief zijn, waarbij zelfs op twee het gehele schooljaar. Het is niet alleen een enorm succes bij de kinderen, maar ook de leerkrachten zijn zeer tevreden!

0
scholen 40 weken trajecten (Eemnes en Laren)
0
scholen 20 weken trajecten (Blaricum, Eemnes en Laren)
0
kinderen ontvingen hun beweegdiploma

Het is ideaal voor ons als leerkracht om tijdens de gymles een observerende positie in te nemen. Op deze manier wordt het kind nog beter in beeld gebracht en kunnen we (waar nodig) hulp inschakelen.

Quote leerkracht

Doordat de MQ-scan al bij de start van een schoolcarrière van een kind wordt afgenomen, kan je al vroeg signaleren. Dit geeft mij als leerkracht soms een extra motivatie of houvast om ouders te adviseren.

Quote leerkracht
Super leuk dat jullie hier aandacht aan besteden. De les-vormen zijn gemakkelijk en goed zelf toe te passen. Fijn als leerkracht om dit niet zelf te hoeven bedenken.
Quote leerkracht

Kwetsbare inwoners in beweging

Kwetsbare inwoners in beweging

Diverse projecten van BEL Sportief en Gezond dragen bij aan het in beweging krijgen en houden van kwetsbare inwoners. Met als doel geen inwoner buitenspel zetten en een kans op fit voor het leven. We werken hierbij aan motorische, leefstijl en sociale componenten. Zo zijn er interventies voor de doelgroepen; aangepast sporten, statushouders en motorisch kwetsbare kinderen. Hieronder lichten wij een aantal van onze projecten toe.

KIDS aanpak

Kanjers In De Sport (KIDS) is een ketenaanpak waarin een vervolg wordt geboden op de resultaten uit de MQ Scan. Het hoofddoel van KIDS is om kinderen te helpen ontwikkelen op sociaal- emotioneel en motorisch vlak. Voor deze sociaal verlegen kinderen is het niet altijd mogelijk om succesvol lid te zijn of te blijven van een sportvereniging. Dat is jammer, want onderdeel uitmaken van een vereniging kan juist voor deze kinderen erg zinvol zijn. De KIDS aanpak is een aanpak waarin lokale zorgprofessionals samenwerken met het onderwijs en de buurtsportcoaches.In zowel Blaricum, Eemnes en Laren werken er al scholen met de KIDS aanpak. Momenteel zijn er vijf basisscholen gestart met het integreren van de KIDS aanpak.

0
sportkanjerclubs
0
kinderen in beweging gebracht
0
kinderen doorgegaan naar regulier sportaanbod

Sportkanjerclub

De sportkanjerclub is er voor kinderen die nog meer uit de sport willen halen. Zelfvertrouwen, assertiviteit, teamspirit en zelfstandigheid zijn de vaardigheden die ontwikkeld kunnen worden. De sportkanjerclub werkt met de kanjermethode die ontwikkeld is door het instituut voor kanjertraining. De methode wordt veelvuldig in het onderwijs gebruikt en is erkend door het Nederlands Jeugdinstituut. Verdeeld over onze Sportkanjerclubs in Blaricum, Eemnes en Laren zijn in totaal zo’n 20 kinderen met een motorische en of sociaal emotionele hulpvraag in beweging gebracht en een deel daarvan heeft de doorstroom gemaakt naar regulier sportaanbod.

Onze zoon heeft het echt ontzettend naar zijn zin bij jullie. Hij is niet vaak echt enthousiast over iets maar hij kijkt altijd uit naar de dinsdagmiddag. Voor hem is het heel fijn om in een kleine groep, met kinderen te zijn die hem begrijpen/ aanvoelen! Jullie zijn goud waard!

Quote sportkanjerclub

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt er voor dat inwoners van 18 jaar en ouder die het financieel niet breed hebben, toch lid kunnen worden van een sport- of cultuuraanbieder. Het Volwassenenfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de aanbieder. Ook vergoedt het fonds eventueel noodzakelijke materialen of kleding. BEL Sportief & Gezond is intermediair en In totaal zijn er 17 volwassen via ons ingeschreven bij lokale sportaanbieders.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur is een stichting die zich inzet om kinderen te ondersteunen die door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied kunnen volgen. BEL Sportief & Gezond zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten of culturele activiteiten willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele aanbieder. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen. Totaal zijn er afgelopen schooljaar 53 kinderen ingeschreven bij diverse sportaanbieders.

Aangepast Sporten

Er is dit jaar op 24 juni weer een sportdag georganiseerd voor mensen met een (licht) verstandelijke of fysieke beperking. Lokale aanbieders van het aangepaste sportaanbod uit de gemeenten waren onderdeel van deze dag met dans (Danscompagnie) en basketbal (Eem’78). Dit jaar is het contact tussen de buurtsportcoach, woongroepen en zorginstellingen intensiever geworden, met een aantal sportclinics bij lokale aanbieders tot gevolg.

JOGG

JOGG

JOGG bouwt aan een lokaal, landelijk en internationaal netwerk om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.
JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en obesitas. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

Verbinding preventie en zorg
De behoeftes en kansen worden besproken met het oog op het kwetsbare kind. Voornamelijk het ongezonde gewicht van kinderen staat hoog in het vaandel. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan welke partijen hierin van meerwaarde kunnen zijn. De deelnemende partijen van de werkgroep zijn: het Jeugd en Gezinsteam, diëtiste, kinderwerker, JOGG regisseur en een kinderfysiotherapeut.

Gezonde jongerencentra

Eemnes
Jongeren centrum Impuls heeft de Topprestatiebadge behaald en mag zich een ‘Gezond Jongerencentrum’ noemen.
Blaricum
Jongerencentrum (Y)our place is gestart met het creëren van een ‘Gezonde omgeving’.

Moestuinproject

Totaal zijn er vijf scholen die met het moestuinproject een start hebben gemaakt. Dit gaat om de Ploeg, Mariaschool, Gooische school, Binckhorst en de Pionier. Moestuincoaches krijgen de verantwoordelijkheid in de uitvoering voor de moestuin gedurende periode tot en met de zomervakantie. De scholen hebben in de vorm van een oogstfeest de producten benut.

Blenderbikes

Fiets je eigen smoothie bij elkaar. De blenderbikes zijn de leukste manier, zowel onder de jeugd als onder de volwassenen om gezonde voeding en bewegen te promoten.

Verenigingsondersteuner

De sportverenigingen worden met gerichte ondersteuning door de verenigingsondersteuner versterkt om hen de volgende stap in hun ontwikkeling te laten zetten. Op basis van de resultaten van de jaarlijkse verenigingsmonitor worden de sportverenigingen benaderd. De verenigingsondersteuner gaat met de sportverenigingen in gesprek. De behoefte van de sportvereniging zoals genoemd in de verenigingsmonitor wordt als rode draad aangehouden. Op deze manier kan de verenigingsondersteuner een gerichte ondersteuning en advies formuleren op basis van de behoefte van de (meerdere) sportverenigingen.

Onze verenigingsondersteuner stimuleert en ondersteund de lokale sportverenigingen bij het behalen van de onderstaande programma’s, om een gezond en veilig sportklimaat te realiseren.

Volwassenen en senioren

Volwassenen en senioren

Bewegen is voor iedereen van belang, maar zeker als je ouder wordt. BEL Sportief en Gezond organiseerde en implementeerde het afgelopen jaar diverse beweegactiviteiten voor volwassenen en senioren. In het kader van ‘’inclusief sporten en bewegen’’ creëren we passend aanbod voor elke leeftijd en doelgroep.

Oldstar Sports

Een van de projecten waar we enorm trots op zijn is het Oldstar Sports. In samenwerking met de lokale verenigingen hebben we voor de 55+ doelgroep een aantal activiteiten opgezet. Oldstar sports is een laagdrempelig beweegprogramma voor zowel voor mannen als vrouwen. Het is een beweegvorm waarbij niet wordt gerend. Meedoen, bewegen, ontmoeten en zelfredzaamheid van de doelgroep staan als kernwaarden in dit programma voorop.

Actief Vereniging Aantal deelnemers
Walking Football SV Laren 24
Walking Hockey LMHC 19
Oldstars Volleybal The Smashers & Voleem 23
De derde helft SV Laren 50

De Derde Helft (SV Laren)

De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds , SV Laren ’99, Versa Welzijn en BEL Sportief en Gezond voor mensen die actief in het leven staan en heeft als doel om van de sportkantine een ontmoetingsplaats te maken. Niet alleen voor sport en spel, maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. De ouderencommissie van de Derde Helft organiseert vanaf het voorjaar van 2022 wekelijks tal van activiteiten voor alle 55-plussers uit Blaricum, Eemnes en Laren.

We streven ernaar om meer Oldstars activiteiten op te zetten. Waaronder een nieuwe Derde Helft in een andere dorpskern.

Wandel challenge

Wekelijks wordt er door Buurtsportcoach Enzio gewandeld met de deelnemers van de wandelchallenge. De startlocatie wisselt per week, zodat de wandelaars wekelijks een andere route lopen en hierdoor ook een groot gedeelte van de BEL-gemeenten zien. Het afgelopen jaar is er besloten om naast de al bestaande 3- en 5 km een nieuwe afstand te wandelen, namelijk de 7km. De 7km staat onder leiding van een van de wandelaars van de groep, waar wij als organisatie ontzettend blij mee zijn. Afgelopen periode hebben er gemiddeld per keer 15 wandelaars deelgenomen aan de wekelijkse wandelingen. Er is een groep van 47 potentiële wandelaars.

Doortrappen

Doortrappen in samenwerking met de fietsersbond. 16 inwoners uit Blaricum, Eemnes en Laren begonnen met een fietscheck. Zijn de banden goed opgepompt? Voldoen de remmen aan de eisen? En staat het zadel goed afgesteld? Na alles gecontroleerd te hebben en alles aan de fietsdocent gevraagd te hebben is het tijd voor het fietsvaardigheidsparcours. Opstappen, omkijken, de hand uitsteken en een slalom maken. Wethouders René ten Have en Mirjam Havinga hebben benadrukt hoe belangrijk fietsen is en hebben het fietsvaardigheid parcours afgetrapt.
Ter afsluiting is er een fietstocht door de polder van Eemnes afgelegd.

Leefstijlpunt Sport & Bewegen

Het leefstijlpunt sport & bewegen is voor alle inwoners van de BEL gemeenten om hun vragen te stellen en/of adviezen te krijgen over sport, bewegen en gezonde leefstijl. Dit hadden we al maandelijks in het Huis van Eemnes en het Brinkhuis in Laren, maar sinds 2023 zijn we ook maandelijks in de Malbak in Blaricum te vinden. Samen verbinden we hulpvraag en behoefte zodat iedereen die wil kan sporten en/of bewegen. Naast onze eigen beweegloketten maken wij ook deel uit van het kernteam rondom het leefstijlpunt. Hier zijn wij een belangrijke schakel voor het stukje sport, bewegen en gezonde leefstijl.

Door contact op te nemen met het beweegloket, konden mijn dochters binnen een week een proefles krijgen bij de juiste vereniging en zo met veel plezier hun sport weer beoefenen!

Quote ouder

Highlights

Highlights

 • Sportcafé

  Op 10 november vond het jaarlijkse Sportcafé plaats. Ditmaal bij BLTC in Between in Blaricum. Samen met de beleidsmedewerkers en de wethouders sport van Gemeente Blaricum, Gemeente Eemnes en Gemeente Laren is er een bijeenkomst gehouden over de laatste ontwikkelingen voor alle “sport” verenigingsbestuurders van de BEL-combinatie. Het was wederom een geslaagde avond met veel […]

 • Wij starten het jaar fris

  Bij een nieuwe huisstijl hoort ook een nieuw logo. Alle Sportimpuls gemeenten hebben nu een gelijke uitstraling. Daarom presenteren wij het nieuwe logo van jouw buurtsportcoachteam! Laat ons weten wat jij er van vindt!

 • Skill School Mariaschool

  Een leuke toevoeging dit jaar, wij maakten deel uit van de Skill School weken van de Mariaschool. Bij ons zijn de kinderen aan de slag gegaan met het organiseren en begeleiden van sport- en beweeg activiteiten. Want ook als jij het allemaal wel weet, kan het lastig zijn om er voor te zorgen dat alle […]

 • Zaalvoetbal BEL-Cup

  In het Huis van Eemnes heeft onze SIO Daniel zijn project de BEL-Cup, een nieuw zaalvoetbaltoernooi in samenwerking met Versa BEL-gemeenten Jongerenwerk Eemnes gedraaid. Zo’n 40 sportievelingen streden om de cup op deze gezellige avond.

 • Sjors Sportief

  Dit schooljaar doen 31 sport of cultuuraanbieders uit Blaricum, Eemnes en Laren mee aan Sjors Sportief & Creatief. Een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kinderen zich heel eenvoudig kunnen inschrijven voor proeflessen bij een sportvereniging of culturele instelling. Ook biedt het de aanbieders van sport en cultuur een uitgelezen kans om nieuwe, jonge leden […]

 • Walking Hockey toernooi

  Sinds een aantal jaren vormt een 15-tal fanatiekelingen bestaande uit mannen en vrouwen een OldStars Hockey team bij de hockeyclub Laren (LMHC). Het is tot nu toe een succesvolle formule geweest om te ontspannen en de “oude” hockeykwaliteiten nog enigszins te benutten zoals ze dat zelf zeggen. De eerste training vond plaats op in 2019 […]

 • Playcourt Laren

  Sinds februari 2023 is er bij SV Laren ’99 een sport playcourt, dit playcourt is aangelegd zodat kinderen en jongeren een openbare plek hebben waar ze kunnen sporten. Op het playcourt kunnen verschillende sporten gespeeld worden, denk daarbij aan basketbal, hockey, voetbal en zelfs volleybal. In de maand maart tot en met april zijn er […]

 • NK Knikkeren

  Voor het tweede jaar op rij is in samenwerking met House of Sports (NK Knikkeren) en het Huis van Eemnes de voorronde van het NK Knikkeren neergestreken in onze gemeenten. Op de skatebaan van het Huis van Eemnes hebben tientallen kinderen de gehele ochtend geknikkerd om uiteindelijk bij de laatste 16 te komen, waarbij ze […]

 • 1 jarig bestaan Derde Helft

  We vierden op 16 mei de eerste verjaardag van de Derde Helft. De Derde Helft trekt wekelijks zo’n 50 deelnemers, die deelnemen aan verschillende activiteiten. Van sportieve activiteiten tot aan een gezellig bordspel. Gezellig bijkletsen en een kop koffie of thee mogen daarbij niet ontbreken.

 • Digitale opening leefstijlpunt

  Leefstijlpunt geopend in Blaricum, Eemnes en Laren! Een bijzondere opening van het Leefstijlpunt op 1 juni! Het Leefstijlpunt werd op 3 locaties tegelijk geopend: in Blaricum, Eemnes en Laren. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over gezondheid, opgroeien, sporten en bewegen, geldzaken, fijn wonen, etc. Kortom: het Leefstijlpunt is er om mensen op weg te […]

10 november 202223 januari 202330 januari 202324 maart 20231 april 202321 april 202325 april 20234 mei 202316 mei 20231 juni 2023

Sportevenementen

Sportevenementen

Elke schoolvakantie vinden er Sport en Spel activiteiten plaats die in samenwerkingen met sportverenigingen worden georganiseerd. De sportverenigingen krijgen hierdoor de gelegenheid om haar sport te promoten onder de jeugd. Met als doel om meer leden aan te trekken. Tevens is het een mooi middel om kinderen tussen de leeftijd van 4 t/m 12 jaar de gelegenheid te geven om kennis te maken met diverse sport en spel vormen.

0
Totaal events
0
Totaal deelnemers

Evenementen

Evenementen
Sport & Spel Volleybal (herfstvakantie) evenement i.s.m. The Smasher en de Biezem
Sport & Spel Badminton (herfstvakantie) evenement i.s.m. BC Inside’82 en HVE
Sport & Spel (kerstvakantie) evenement
Sport & Spel (kerstvakantie) evenement freerunnen + tijgergym
Sport & Spel (voorjaarsvakantie) evenement
Sport & Spel (meivakantie) evenement i.s.m. Versa Welzijn Blaricum en de Malbak
Voorronde NK Knikkeren (meivakantie) evenement i.s.m. House of Sports
Buitenspeeldag 2023 i.s.m. BSO Montris, Versa Welzijn en HvE
Zaalvoetbaltoernooi de BEL-CUP i.s.m. Versa Welzijn jongerenwerk
Zomeractiviteiten (3 events)
Zomerspektakeldagen (2 dagen)

Factsheet BEL

Factsheet BEL

Samen sta je sterk!

Wij willen al onze maatschappelijke partners bedanken!