Volwassenen / Senioren

Volwassenenfonds Eemnes

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen.

Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met de steun van de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. De ambitie van de Alliantie is dat iedere Nederlander een leven lang moet kunnen sporten en bewegen. Om die reden richt de Alliantie zich op het wegnemen van belemmeringen en het creëren van belangrijke randvoorwaarden voor sporten en bewegen; financiële, praktische en sociale toegankelijkheid en vindbaarheid.

Aanvragen lokaal

Inwoners, sport- of cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wel kunnen zij een intermediair benaderen als zij verwachten dat ze in aanmerking komen voor ondersteuning door het Volwassenenfonds.

Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een inkomensconsulent, werkcoach, buurtsportcoach, straathoekwerker of schuldhulpverlener. Aanvragers moeten woonachtend zijn in Eemnes, maar mogen met deze regeling ook sporten in bijvoorbeeld Blaricum of Laren. In Blaricum, Eemnes en Laren kunnen mensen onder anderen terecht bij Sportief en Gezond BEL, het lokale aanspreekpunt voor informatie over het volwassenenfonds, of over de intermediairs in de gemeente. Sportief en Gezond BEL is te bereiken via elyza@belsportiefengezond.nl

Wat doet het Volwassenenfonds?

Het volwassenenfonds zorgt er voor dat inwoners van 18 jaar en ouder die het financieel niet breed hebben, toch lid kunnen worden van een sport- of cultuuraanbieder. Het Volwassenenfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de aanbieder. Ook vergoedt het fonds eventueel noodzakelijke materialen of kleding. Bij elkaar gaat het om een bedrag van €250,- (sport) of €400,- (cultuur) per jaar per volwassene.