Met trots presenteren wij u de meerjaren rapportage 2021-2022
Deze rapportage geeft u inzicht in activiteiten en projecten die wij afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Op het gebied van sporten, bewegen en leefstijl hebben wij samen met partners uit Blaricum, Eemnes en Laren mooie resultaten behaald. De diversiteit van de werkzaamheden laat zien dat ons werk breed georiënteerd is en we in ons inzetten voor de gehele gemeenschap. Wij zetten niemand buitenspel! De projecten van Sportief & Gezond BEL zijn onderdeel van de brede regeling combinatiefuncties en het lokale sport- preventie akkoord.

We nemen u graag mee in ons verhaal

MQ Scan

0%
Van de kinderen is motorisch vaardig

Sportparticipatie

0%
Is lid van een vereniging van de leeftijd 4 t/m 12 jaar

Gezonde sportomgeving

0%
Van de leden vindt dat hun vereniging een gezonde sportomgeving biedt

Max Vitaal

0%
Van de 371 deelnemers sporten bij een sportvereniging of sportaanbieder

Introductie Sportief & Gezond
Blaricum, Eemnes en Laren

Het buurtsportteam onder de naam Sportief & Gezond BEL bestaat momenteel uit zeven buurtsportcoaches en een teamleider die ook de rol van JOGG regisseur vervult. Elke buurtsportcoach heeft zijn eigen expertise en verantwoordelijkheden voor het bijdragen aan een vitale gemeenschap. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en investeren graag in onze collega’s van de toekomst. Elk jaar begeleiden wij een aantal Sportprofessionals In Opleiding (SIO) die voortkomen uit verschillende MBO en HBO opleidingen.

Jeugd vaardig in beweging

Jeugd vaardig in beweging

Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar voeren wij een groot deel van onze projecten uit onder de campagnenaam Fit@school. Binnen de campagne hanteren wij effectief bewezen interventies die bijdragen aan de ontwikkeling op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. Hieronder lichten we een aantal van deze mooie projecten toe!

Fit@School

0
Deelnemende scholen aan Fit@school

Directies aan het woord

Het werken met jullie is lekker laagdrempelig en er is veel begrip voor hoe wij werken. Er wordt gekeken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen en vaak komen we dan samen tot een plan.

Vincent van Aggelen , Locatieleider OBS de Ploeg

De samenwerking is heel positief. Vanaf dat de buurtsportcoaches hier gestart zijn met Fit@school hebben we meer opgebouwd met elkaar. Jullie zijn bij veel activiteiten betrokken en starten nieuwe activiteiten op.

Bianca de Saegher, Directrice OBS Bijvanck

Fit@school is een waardevolle toevoeging voor het gezond houden van onze leerlingen en mooi dat alle kinderen uit Blaricum, Eemnes en Laren hiervoor gelijke kansen krijgen.

Marline Schaapherder , Directrice de Binckhorst St. Jan

Vakdocenten over de meerwaarde van de MQ scan

MQ Scan

De MQ Scan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentiequotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling.

Op alle basisscholen in de BEL-combinatie worden er tijdens de gymlessen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 gescand op hun motorische vaardigheden. Door middel van een rapportage wordt dit beeld in kaart gebracht. De motorische ontwikkeling van kinderen is net zo belangrijk als rekenen, taal en schrijven.

Speelpleincoach

Met de interventie speelpleincoach leren de leerlingen van de groepen 7 en 8 welke diverse spellen mogelijk zijn op het speelplein. Tegelijkertijd wordt de leerlingen aangeleerd hoe ze jongere leerlingen kunnen enthousiasmeren en begeleiden bij het spelen. Aan het eind van het traject krijgen alle leerlingen een welverdiend certificaat.

0
kinderen opgeleid
0
Deelnemende scholen

Leerkracht over de impact van Speelpleincoach

Bewegend leren

Experience georganiseerd in het Huis van Eemnes en een lessenreeks gedraaid op de Gooische school in Laren. Leerkrachten van de basisscholen ondergingen een workshop experience om kennis te maken met en aan de te gaan met bewegend leren. De bekende schoolvakken zoals rekenen en taal kwamen aan bod, maar ook verkeer, topografie en tijd.

Nijntje Beweegdiploma

Nijntje is een mooi middel om te laten zien hoe de kinderen er voor staan. Het is fijn dat deze interventie plaatsvindt. Samoa heeft veel kennis en geeft je hierdoor advies over de bewegingen van de leerlingen. Voor mij bevestigd de interventie (en de hulp van Samoa) eigenlijk mijn eigen beeld, maar hierdoor durf ik wel beter actie te ondernemen.
Leerkracht , de Binckhorst St. Jan
0
Totaal opgeleide kinderen
0
Scholen

Leerkracht over het succes van nijntje Beweegdiploma

Vallen is ook een sport

Bij Vallen is ook een sport worden er in de gymzaal verschillende valoefeningen uitgevoerd. De kinderen leren veilig voorover vallen, achterover vallen en zijwaarts vallen. Dit project wordt uitgevoerd bij de groepen 3,4 en 5 zodat de kinderen in de rest van hun leven hier profijt van hebben.

De basisscholen KBS de Pionier, OBS Bijvanck en de Larense Montessorischool en 12 klassen hebben meegedaan aan vallen is ook een sport.

Kwetsbare inwoners in beweging

Kwetsbare inwoners in beweging

Diverse projecten van Sportief en Gezond BEL dragen bij aan het in beweging krijgen en houden van kwetsbare inwoners. Met als doel geen inwoner buitenspel zetten en een kans op fit voor het leven. We werken hierbij aan motorische, leefstijl en sociale componenten. Zo zijn er interventies voor de doelgroepen; aangepast sporten, statushouders en motorisch kwetsbare kinderen. Hieronder lichten wij een aantal van onze projecten toe.

Jeugdfonds sport en cultuur

Jeugdfonds sport en cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur is een stichting die zich inzet om kinderen te ondersteunen die door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied kunnen volgen. Sportief & Gezond BEL zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten of culturele activiteiten willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele aanbieder. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen. Totaal zijn er afgelopen schooljaar 20 kinderen ingeschreven bij diverse sportaanbieders.

KIDS aanpak

KIDS aanpak

Bij de Sportkanjerclub in Eemnes zijn in totaal 6 kinderen met een motorische en/of sociaal emotionele hulpvraag in beweging gebracht.

Zwemlessen statushouders

Zwemlessen statushouders

Start van 2 zwemlessen reeksen van 10 lessen.
Hieraan hebben elke keer 10 statushouders aan deelgenomen.

Volwassenensportfonds

Volwassenensportfonds

Het fonds is er voor mensen met financiële problemen te ondersteunen om te gaan sporten. Totaal zijn er 10 volwassen statushouders ingeschreven bij sportaanbieders.

Aangepast sporten

Aangepast sporten

Aantal deelnemers sportdag:
21

Aangepast sporten

Highlights sep – dec 2021

Highlights sep – dec 2021

 • Sportdag ondersteuning

  De eerste sportdagondersteuning vond plaats bij de Larense hockeyclub. De Gooische school werd ondersteund door de buurtsportcoaches. Een warming-up dans en diverse onderdelen werden verzorgd.

 • Maureen start als JOGG regisseur

  Buurtsportcoach Maureen is onze nieuwe JOGG-regisseur in de BEL-combinatie. “Een JOGG-regisseur bouwt aan een lokaal netwerk om samen met professionals de leefomgeving van kinderen en jongeren sportief en gezonder te maken.”

 • Topsport in de klas

  In het kader van beweeglessen uit de Fit@school campagne is er in Laren een leuke clinic georganiseerd.

 • Max Vitaal fittesten

  Met de fittesten willen de BEL-gemeenten zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. Totaal hebben zo’n 400 ouderen deelgenomen verspreid over 3 dagen.

 • Terug naar Toen festival

  Het Terug is Toen festijn was een feestelijk moment voor senioren dat in het teken stond van ontmoeting en samenzijn. Met name vanwege de lange periode waarin veel mensen, voornamelijk senioren nauwelijks aan activiteiten konden deelnemen.

 • Old star volleybal van start

  Oldstar volleybaltrainingen zijn sinds een aantal weken van start. Enorm veel gezelligheid en sportiviteit. En kijk eens wat een mooie grote groep dit al is.

 • Bewegend leren Experience

  Leerkrachten van de basisscholen ondergingen een workshop experience om kennis te maken met en aan de te gaan met bewegend leren. De bekende schoolvakken zoals rekenen en taal kwamen aan bod, maar ook verkeer, topografie en tijd.

 • Doortrappen fietsevent

  Op een prachtige herfstdag in november heeft het Doortrappen fietsevent plaatsgevonden in Eemnes. Deelnemers begonnen met een fietscheck, waarna een fietsvaardigheidsparcours volgde en uiteindelijk werd en afgesloten met een heerlijke fietstocht.

 • Vernieuwde samenwerking Huis van Eemnes

  Ook dit jaar gaat het Huis van Eemnes en Sportief en Gezond BEL de vruchtbare samenwerking aan. Gezamenlijk blijven we ons inzetten voor gezondheid en fitheid van de inwoners.

13 september 202115 september 20213 oktober 202118 oktober 202118 oktober 202127 oktober 20219 november 202112 november 202118 november 2021

JOGG

JOGG

JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en obesitas. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

Gezonde sportomgeving

Gezonde leefstijl op school

Verbinding preventie en zorg

De behoeftes en kansen worden besproken met het oog op het kwetsbare kind. Voornamelijk het ongezonde gewicht van kinderen staat hoog in het vaandel. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan welke partijen hierin van meerwaarde kunnen zijn. De deelnemende partijen van de werkgroep zijn: het Jeugd en Gezinsteam, diëtiste, kinderwerker, JOGG regisseur en een kinderfysiotherapeut.

Het doel is om eind 2022 een overzicht en visuele weergaven ontwikkeld te hebben waarin elke partner is verwerkt met passend aanbod. Dit om kinderen en daarmee ook de ouders met ongezond gewicht een passend traject aan te bieden.

Moestuinproject

Totaal zijn er 5 scholen die met het moestuinproject een start hebben gemaakt. Dit gaat om de Ploeg, Mariaschool, Gooische school, Binckhorst en de Pionier. Moestuincoaches krijgen de verantwoordelijkheid in de uitvoering voor de moestuin gedurende periode tot en met de zomervakantie. De scholen hebben in de vorm van een oogstfeest de producten benut.

Drinkwatercampagne

Totaal hebben er op 5 scholen drinkwatercampagnes plaatsgevonden die gecombineerd zijn met waterlessen vanuit de fit@school campagne. Deze campagnes zijn bedoeld om bewustwording te creëren over het belang van water drinken. Als afsluiter maken kinderen zelf water met fruit.

Watertappunt

Afgelopen jaar werd het watertappunt op het schoolplein van de Mariaschool en Zuidwend officieel geopend. Daarbij kregen de scholen hoog bezoek van wethouder Wilma de Boer. Het feestje werd ingeluid door toespraken van de directie en de wethouder, waarna de kinderen uit hun dak konden gaan op de waterdans, verzorgd door de buurtsportcoaches.

Fitgaaf

De Fitgaaf themaweken hebben plaatsgevonden op de Ploeg in Laren. In die weken gaan de buurtsportcoaches aan de slag samen met de leerkrachten aan projecten over gezonde leefstijl, voeding en bewegen. Fit@school lessen, het moestuinproject en de speelpleincoach lessen zijn hier onderdeel van.

Volwassenen en senioren

Volwassenen en senioren

Bewegen is voor iedereen van belang, maar zeker als je ouder wordt. Sportief en Gezond BEL organiseerde en implementeerde het afgelopen jaar diverse beweegactiviteiten voor volwassenen en senioren. In het kader van ‘’inclusief sporten en bewegen’’ creëren we passend aanbod voor elke leeftijd en doelgroep en geven we ze de kans om inzicht te krijgen in hun eigen vitaliteit door middel van fittesten.

Een van de projecten waar we enorm trots op zijn is het Walking Sports. In samenwerking met de lokale verenigingen hebben we voor de 55+ doelgroep een aantal activiteiten opgezet. Walking sports is een laagdrempelig beweegprogramma voor zowel voor mannen als vrouwen. Het is een beweegvorm waarbij niet wordt gerend. Meedoen, bewegen, ontmoeten en zelfredzaamheid van de doelgroep staan als kernwaarden in dit programma voorop.

Walking / Oldstars Sports

We streven ernaar om meer oldstars activiteiten op te zetten. In de lijn der verwachting zijn de komende oldstar activiteiten:
badminton, basketbal en tennis.

Actief Vereniging Aantal deelnemers
Walking Football SV Laren 28
Walking Hockey LMHC 16
Oldstars Volleybal The Smashers & Voleem 20
De derde helft SV Laren 60

Derde Helft

De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds , SV Laren ’99, Versa Welzijn en Sportief en gezond BEL voor mensen die actief in het leven staan en heeft als doel om van de sportkantine een ontmoetingsplaats te maken. Niet alleen voor sport en spel, maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. De ouderencommissie van de Derde Helft organiseert vanaf het voorjaar van 2022 wekelijks tal van activiteiten voor alle 55-plussers uit Blaricum, Eemnes en Laren.

Max Vitaal

Afgelopen jaar hebben maar liefst 371 deelnemers deelgenomen aan de fittesten die plaats hebben gevonden in het Huis van Eemnes en Sportcentrum De Biezem. De doelgroep voor de fittesten zijn mensen tussen de 65 en 80 jaar en woonachtig zijn in Blaricum, Eemnes en Laren. Elke twee jaar vinden de fittesten plaats. Dit met als doel om de deelnemers een goed beeld te geven van hun fitheid en daarnaast tijdens het eindgesprek de deelnemers diverse sport- en beweeg mogelijkheden te bieden of door te verwijzen naar andere doeltreffende partners wanneer daar vraag naar is.

0
Aantal gestart bij een activiteit

Totaal aantal deelnemers: 371

Heel tevreden en fijn advies gekregen
Meer dan tevreden! Heel aangenaam
Fijn dat de gemeente hierin investeert, mag van mij ieder jaar terugkomen.

Doortrappen

Doortrappen in samenwerking met de fietsersbond.
Inwoners uit Blaricum, Eemnes en Laren begonnen met een fietscheck. Zijn de banden goed opgepompt? Voldoen de remmen aan de eisen? En staat het zadel goed afgesteld? Na alles gecontroleerd te hebben en alles aan de fietsdocent gevraagd te hebben is het tijd voor het fietsvaardigheidsparcours. Opstappen, omkijken, de hand uitsteken en een slalom maken.

Wandel challenge

Heerlijk wandelen op de vrijdagochtend in Blaricum, Eemnes en Laren. Wekelijks startte er en groep deelnemers in een van de drie gemeentes. Wandelen is namelijk een mooie combinatie tussen actief bezig zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Wandelen heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen. Met dit gegeven stimuleert Sportief en Gezond BEL dan ook dat wie wil, gezellig mee kan wandelen.

Naast de 5 km wandelen hebben we inmiddels ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de 3 km. Gemiddeld lopen er wekelijks 25 deelnemers per keer mee. Tijdens deze wandelingen wordt er heel wat gekletst of juist genoten van de prachtige natuur. De wandeling start elke week op een andere locatie in Blaricum, Eemnes of Laren.

’N enkeltje gezond

Sportief en Gezond BEL is afgelopen jaar actief geweest tijdens twee beweegloketten. Deze vinden maandelijks plaats in het Huis van Eemnes en het Brinkhuis. Aankomend jaar wordt er ook in Blaricum een beweegloket gerealiseerd.

Beweegloket:
Voor alle vragen omtrent sport, bewegen en een gezondere leefstijl. Dit kan bijvoorbeeld zijn als men opzoek is naar een passende sport of juist als er op een laagdrempelige manier bewogen wilt worden waarin gezelligheid voorop staat. Ook zijn alle vragen rondom een gezondere leefstijl van harte welkom. Samen verbinden we hulpvraag en behoefte zodat iedereen die wil kan sporten en/of bewegen.

Via het beweegloket ben ik nu elke week aan het bewegen en sporten.
Fijne tips gekregen om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl.

Highlights jan – aug 2022

Highlights jan – aug 2022

 • Local heroes

  Local heroes is een videoserie waarbij buurtsportcoaches uitgedaagd worden om een challenge aan te gaan tegen leerkrachten van verschillende scholen. Er zijn 4 afleveringen gemaakt op OB Blaricum, de Mariaschool, KBS de Pionier en de 7-Sprong. Zie de video’s in de link naar de website. LOCAL HEROES

 • Campagnelessen Fit@school

  Wij namen de leerlingen van groepen 5 van de Gooische school en de Zuidwend mee in de wereld van het verbruik van water en het leren over duurzaamheid. Na een korte introductie in de klas gingen we naar buiten om vervolgens leerzame opdrachten uit te voeren. De leerlingen moesten de juiste combinaties maken met liters […]

 • Sjors Sportief

  Dit schooljaar doen 40 sport of cultuuraanbieders uit Blaricum, Eemnes en Laren mee aan Sjors Sportief en Creatief. Sjors maakt het voor alle basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeenten te ontdekken, zonder dat ze daarbij meteen lid hoeven te worden. En in de meeste gevallen is het nog […]

 • Buitenspeelproject

  Vroeger werd er meer gespeeld in de speeltuinen, maar waarom is dat dan verminderd? Dit komt, omdat er minder ruimte is voor de speeltuinen en omdat niet altijd bekend is waar de speelplekken zijn. Daarom hebben wij nu een webpagina waar je alle speeltuinen kan vinden in de Gemeente Eemnes.

 • Nijntje gym

  Heel veel blije en trotse snoetjes waren in de maanden juni en juli te zien in de BEL-gemeenten.  Op 5 basisscholen werden lestrajecten aangeboden volgens het Nijntje beweegdiploma. In totaal hebben 572 kinderen hun beweegdiploma mogen ontvangen. Op het Beweegdiploma staat waar de kinderen allemaal mee hebben geoefend. Een diploma om trots op te zijn […]

 • Buitenspeeldag

  De buitenspeeldag werd door de weersvoorspellingen een binnenspeeldag! Dankzij flexibiliteit van het Huis van Eemnes en de Jongerenwerkers was dat geen probleem. In de sporthal hebben uiteindelijk nog een flink aantal kinderen sportactiviteiten, knutselen, smoothiefietsen en lasergamen kunnen doen!

 • NK Knikkeren

  Even lekker nagenieten van de NK Knikkeren voorronde in de BEL. Het House of Sports team had de touwtjes goed in handen en de deelnemers straalden plezier uit in de wedstrijden. Ook de wethouders bezochten het event en lieten hun vaardigheden aanschouwen.

 • Sport en Spel Be Creative

  Jongerenwerk werd ondersteunt door vakantieactiviteiten te organiseren. Met de intense hitte van afgelopen dinsdag konden wij gelukkig nog uitwijken naar de gymzaal waar de temperatuur een stuk lekkerder was dan buiten! De kinderen kwamen in twee groepen sporten en creatieve dingen doen bij de Malbak.

17 januari 202210 februari 202210 maart 202218 april 202224 mei 202211 juni 202224 juni 202220 juli 2022

Energizers

Energizers

Een energizer is een beweegoefening van maximaal 3 minuten die de leerkracht samen met de kinderen uitvoert. Energizers zijn bedoelt om de kinderen wakker te schudden en te voorzien van nieuwe concentratie. Op de website zijn onze eigen energizers te vinden en worden regelmatig nieuwe toegevoegd.

Energizer Mara en Sofia

Energizer Hoofd Schouders Knie en Teen

Energizer Skateboarden

Sportieve evenementen

Sportieve evenementen

Elke schoolvakantie vinden er Sport en Spel activiteiten plaats die in samenwerkingen met sportverenigingen worden georganiseerd. De sportverenigingen krijgen hierdoor de gelegenheid om haar sport te promoten onder de jeugd. Met als doel om meer leden aan te trekken. Tevens is het een mooi middel om kinderen tussen de leeftijd van 4 t/m 12 jaar de gelegenheid te geven om kennis te maken met diverse sport en spel vormen.

0
Totaal aantal evenementen
0
Totaal aantal deelnemers

Evenementen

Evenementen
Sport & Spel balsport editie (herfstvakantie)
Sport & Spel freerunnen (kerstvakantie)
Sport & Spel lasergamen (kerstvakantie)
Sport & Spel Be Creative (voorjaarsvakantie)
Sport & Spel Olympische winterspelen (voorjaarsvakantie)
Sport & Spel American Sports (meivakantie)
Sport & Spel knikker Mania (meivakantie)
Voorronde NK knikkeren
Zomeractiviteiten
Sportspektakel Dagen Eemnes

Factsheet BEL

Factsheet BEL

Samen sta je sterk! Wij willen al onze maatschappelijke partners bedanken!