Met trots presenteren wij u de meerjaren rapportage 2018-2020
Deze rapportage geeft u inzicht in activiteiten en projecten die wij afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Op het gebied van sporten, bewegen en leefstijl hebben wij samen met partners uit Blaricum, Eemnes en Laren mooie resultaten behaald. De diversiteit van de werkzaamheden laat zien dat ons werk breed georiënteerd is en we in ons inzetten voor de gehele gemeenschap.

We nemen u graag mee in ons verhaal

MQ Scan

0%
Van de kinderen is motorisch vaardig

Max Vitaal

0%
Van de 583 gemeten deelnemers is structureel gaan sporten

Sportparticipatie

0%
Is lid van een vereniging van de leeftijd 4 t/m 12 jaar

Speelpleincoach

0
Totaal opgeleide speelpleincoaches

Sportief & Gezond BEL stelt zichzelf voor

Introductie Sportief & Gezond
Blaricum, Eemnes en Laren

Het buurtsportteam onder de naam Sportief & Gezond BEL bestaat momenteel uit acht buurtsportcoaches en een teamleider die ook de rol van JOGG regisseur vervult. Elke buurtsportcoach heeft zijn eigen expertise en verantwoordelijkheden voor het bijdragen aan een vitale gemeenschap. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en investeren graag in onze collega’s van de toekomst. Elk jaar begeleiden wij een aantal Sportprofessionals In Opleiding (SIO) die voortkomen uit verschillende MBO en HBO opleidingen.

Jeugd vaardig in beweging

Jeugd vaardig in beweging

Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar voeren wij een groot deel van onze projecten uit onder de campagnenaam Fit@school. Binnen de campagne hanteren wij effectief bewezen interventies die bijdragen aan de ontwikkeling op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. Hieronder lichten we een aantal van deze mooie projecten toe!

nijntje Beweegdiploma

Nijntje Beweegdiploma bestaat uit een serie van 20 beweeglessen voor de groepen 1 en 2 van de basisschool waarin de kinderen wekelijks speelplezier hebben en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling!

0
Deelnemers

Het nijntje Beweegdiploma, de basis voor de rest van je leven. Bewegen met plezier!

Scholen die gebruik maken van nijntje Beweegdiploma: OBS de Zuidwend, Mariaschool, OBS de Bijvanck, KBS de Pionier

Leerkracht over het succes van nijntje Beweegdiploma

Vakdocenten over de meerwaarde van de MQ scan

MQ Scan

De MQ Scan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentiequotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling.

Op alle basisscholen in de BEL-combinatie worden er tijdens de gymlessen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 gescand op hun motorische vaardigheden. Door middel van een rapportage wordt dit beeld in kaart gebracht. De motorische ontwikkeling van kinderen is net zo belangrijk als rekenen, taal en schrijven.

Speelpleincoach

Met de interventie speelpleincoach leren de leerlingen van de groepen 7 en 8 welke diverse spellen mogelijk zijn op het speelplein. Tegelijkertijd wordt de leerlingen aangeleerd hoe ze jongere leerlingen kunnen enthousiasmeren en begeleiden bij het spelen. Aan het eind van het traject krijgen alle leerlingen een welverdient certificaat. In totaal zijn er al meer dan 400 leerlingen opgeleid tot speelpleincoach.

Leerkracht over de impact van Speelpleincoach

Sjors aan het woord

Sjors Sportief en Creatief

Alle sportieve en creatieve aanbieders krijgen de kans om hun sport of creativiteit te promoten. Dit doen zij door een kennismakingsactiviteit aan te bieden voor de basisschooljeugd. Al het aanbod wordt verwerkt in een digitaal boekje en verspreid via een flyer bij alle basisscholen. Kinderen kunnen zich gedurende het hele schooljaar digitaal via de website inschrijven voor verschillende proeflessen. Jaarlijks schrijven meer dan 300 kinderen zich in op de verschillende proeflessen.

* Video voiceover by Wouter Schouwenaar

Gitta de jong, vakdocent basisscholen Bijvanck – Dankzij de buurtsportcoach zijn de kinderen samen met elkaar veel meer aan het spelen op het schoolplein! Er wordt meer bewogen, er wordt weer gespeeld.

Highlights 2018

Highlights 2018

Op 1 januari 2018 is het buurtsportcoach team gestart onder de naam Sportief & Gezond Blaricum, Eemnes en Laren. Sportief & Gezond BEL is net als andere buurtsportcoach teams ontstaan vanuit De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Deze regeling geïnitieerd vanuit de overheid kan ingezet worden om de lokale gemeenschap te ondersteunen op het gebied van sport, bewegen en leefstijl. Een buurtsportcoach richt zich op de behoefte uit het veld, zoekt de verbinding met partners en organiseert specifieke projecten. Wij hanteren de slogan ‘’iedereen fit voor het leven’’.

 • Sjors Sportief & Creatief

  8 maart 2018 Kick-Off Sjors Sportief. Het eerste grote stimuleringsprogramma onder de naam ‘’Sjors sportief & creatief’’ wordt uitgevoerd. Meer dan 25 verenigingen nemen deel aan het programma dat uiteindelijk meer dan 300 kinderen in beweging brengt.

 • Volledig buurtsportteam van start!

  In mei 2018 is het volledige team van Sporief & Gezond BEL een feit. Een totaal van zes buurtsportcoaches en één teamleider en JOGG regisseur gaan van start.

 • Kick-off S&G en JOGG

  Voor de bekendmaking van Sportief & Gezond is er in elke gemeente een kick-off georganiseerd. In Blaricum, Eemnes en Laren is het buurtsportteam geïntroduceerd en in Blaricum en Eemnes is ook Jongeren op Gezond Gewicht officieel gestart. Onder leiding van de buurtsportcoaches zijn er drie feestjes georganiseerd in het teken van een gezonde start.

 • Start Walking football

  Met de ambitie om in elke gemeente minimaal één walking sports activiteiten op te zetten is bij SV Laren het eerste team van start gegaan. Een groep van fanatieke voetballers dat uiteindelijk uitgroeit tot een hecht team van meer dan vijftien voetballers!

 • Beweegparcour Blaricummermeent

  De wijk Blaricummermeent is in ontwikkeling en een duurzame sportieve omgeving is daarin gewenst. In de zomer van 2018 is het officiële beweegparcour geopend en toegankelijk voor iedereen.

 • In en uit markt

  Voor het uitbreiden en het versterken van het netwerk zijn we aanwezig op verschillende bijeenkomsten waaronder de in en uit markt. Een mooi moment om zoveel mogelijk organisaties te leren kennen ons ons zelf te profileren.

 • Samenwerking de Hilt

  Met ingang van het nieuwe schoolsportjaar zijn we officieel partner geworden met De Hilt. Samen delen we de ambitie om zoveel mogelijk jeugd en senioren in beweging te brengen en daar gezamenlijk activiteiten voor te organiseren.

 • Eerste officiële speelpleincoaches

  Een van onderwijs projecten zijn de speelpleincoaches. De leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool worden verantwoordelijk gemaakt voor het sport en spel bieden voor de lagere groepen. Aan de hand van een serie lessen worden de leerlingen deskundig gemaakt om dit naderhand uit te blijven voeren.

 • Openen kiss en ride zone Blaricum

  Veilig verkeer in de omgeving is belangrijk. We stimuleren iedereen om zoveel mogelijk te lopen en fietsen naar school en hebben daarvoor officieel een kiss en ride zone geopend in Blaricum. Dit moet de wijkbewoners stimuleren om hun kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen.

 • Kerstevenementen

  De start van een serie evenementen die we elke vakantie terug laten komen. In de kerstvakantie zijn we onze eerste evenement gestart voor de jeugd van Blaricum, Eemnes en Laren. In samenwerking met lokale verenigingen geven we inhoud aan de evenementen.

8 maart 20181 mei 201815 juni 201815 juni 201810 juli 20188 september 201817 september 201819 november 201829 november 201828 december 2018

Jongeren op Gezond Gewicht

Jongeren op Gezond Gewicht

GEZONDE SCHOOL

De gezonde school aanpak draagt bij aan de gezondheidsbevordering binnen het basisonderwijs. In de gemeente Blaricum en Eemnes werken momenteel vijf basisscholen aan een gezonde school aanpak.

MOESTUIN

Bewustwording van gezonde leefstijl is leuk maar het is nog leuker om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met gezonde producten. Door het opleiden en inzetten van moestuincoaches zijn er al drie basisscholen die een moestuin realiseren.

DRINKWATER CAMPAGNE

Waterdrinken is lekker en goedkoop maar ook goed voor het milieu. Jaarlijks bieden wij onze drinkwatercampagne aan op de basisscholen. Elke leerling ontvangt een JOGG bidon en hun kennis wordt op de proef gesteld. Vijf dagen lang gaan de leerlingen met allerlei drinkwateroefeningen aan de slag.

FITGAAF

Wij vinden het superleuk om kinderen en ouders te helpen om gezonde keuzes extra leuk en aantrekkelijk te maken. Want als iets leuker is, gaat het vaak een stuk makkelijker. De ‘Kids & Ouder’ -FitGaaf!-kalender plakken kind en ouder 4 weken stickers voor elke dagelijkse gezonde actie! Denk aan eten van 2 stuks fruit en 2 ons groente, drinken van voldoende water en voldoende bewegen. Zo zie je samen hoe goed dat nu al gaat en wat er misschien nog net beter kan.

WATERTAPPUNT

Een lokaal watertappunt op een schoolplein of in de openbare omgeving lokt uit tot het drinken van water. Het simpelweg vullen van de bidon of het nemen van een vlugge slok water. Op vier locaties zijn er watertappunten gerealiseerd!

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST

Samen staan we sterk, een boodschap verspreid je niet alleen. Het verspreiden van de JOGG boodschap doen we samen met alle partners uit het werkveld. Om dit te stimuleren worden er stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd om alle professionals uit het werkveld bij elkaar te brengen en na te denken over een gezonde omgeving en een gezonde toekomst.

KIDS

De interventie Sportkanjers is ontwikkeld door stichting Sportkanjers, speciaal voor kinderen die zich sociaal of motorisch nog beter kunnen ontwikkelen. De interventie is gericht op het scheppen van een veilig pedagogisch sportklimaat door sporttrainers, waardoor alle kinderen met plezier kunnen sporten. Samen met de basisscholen en de lokale kinderfysio bieden we kwetsbare kinderen een kans om zichzelf motorisch en sociaal-emotioneel te ontwikkelen.

Volwassenen en senioren

Volwassenen en senioren

Bewegen is voor iedereen van belang, maar zeker als je ouder wordt. Sportief en Gezond BEL organiseerde en implementeerde het afgelopen jaar diverse beweegactiviteiten voor volwassenen en senioren. In het kader van ‘’inclusief sporten en bewegen’’ creëren we passend aanbod voor elke leeftijd en doelgroep en geven we ze de kans om inzicht te krijgen in hun eigen vitaliteit door middel van fittesten.

Een van de projecten waar we enorm trots op zijn is het Walking Sports. In samenwerking met de lokale verenigingen hebben we voor de 55+ doelgroep een aantal activiteiten opgezet. Walking sports is een laagdrempelig beweegprogramma voor zowel voor mannen als vrouwen. Het is een beweegvorm waarbij niet wordt gerend. Meedoen, bewegen, ontmoeten en zelfredzaamheid van de doelgroep staan als kernwaarden in dit programma voorop.

Walking sports

Het primaire doel van Walking Football is om mensen bij elkaar te brengen en ze aan het sporten en bewegen te krijgen en gezondheidsonderwerpen (mentaal en fysiek) bespreekbaar te maken. Iedereen die wil kan het spelletje spelen. De doelgroep voor de Walking Sports zijn de senioren vanaf 50+ of mensen die wat slechter te been zijn

De Ol’Blacks op bezoek bij FC Utrecht!

Claudia over Max Vitaal

Max Vitaal

Max Vitaal heeft als doel, het stimuleren van senioren om fit te blijven. Het project Max Vitaal bestaat uit twee disciplines: de fittesten en het vastleggen van sportaanbieders en cultuuraanbieders. Aanbieders krijgen de mogelijkheid om een activiteit aan te bieden. Deze activiteit wordt aangeboden in een boekje. Op deze manier krijgen de senioren een helder beeld van de mogelijkheden binnen de gemeente. In het eerste traject van Max Vitaal zijn er 583 senioren getest op hun fitheid.

Wandel Challenge

Sinds 2019 wordt er op een ongedwongen manier en op eigen tempo een afwisselende route met een variërende afstand gewandeld. Inmiddels is het een groot succes en zijn er 35 wandelaars actief. De doelgroep voor het wandelen is 55 plus t/m senioren. Sportiviteit en gezelligheid staan voorop. Er worden dan ook heel wat kilometers gewandeld en heel wat afgekletst. Er zijn dan ook een tal van nieuwe vriendschappen de afgelopen tijd ontstaan. De ambitie van de Wandelchallenge is om deze uiteindelijk te borgen.

Bewegen op recept

Bewegen op Recept is een integrale aanpak tussen sport en zorg, waarbij mensen worden gestimuleerd om te sporten en te bewegen. Hiermee wordt hun gezondheid in positieve zin bevorderd.

In samenwerking met het serviceplein in het Huis van Eemnes is Sportief & Gezond fysiek aanwezig ( Beweegloket) om samen met de inwoner te kijken naar zijn of haar wensen en behoefte. Gedurende dit proces wordt er gezorgd dat men geholpen wordt om in contact komen met plaatselijke sportaanbieders en wordt er contact gehouden over de voortgang.

Volwassenensportfonds

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen.

Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met de steun van de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. De ambitie van de Alliantie is dat iedere Nederlander een leven lang moet kunnen sporten en bewegen. Om die reden richt de Alliantie zich op het wegnemen van belemmeringen en het creëren van belangrijke randvoorwaarden voor sporten en bewegen; financiële, praktische en sociale toegankelijkheid en vindbaarheid. Wij zetten ons in als intermediair en begeleiden en ondersteunen volwassenen uit financieel weinig draagkrachtige gezinnen richting de sport en cultuuraanbod zodat zij zorgeloos kunnen deelnemen.

Max Vitaal

Om de meerwaarde van Max Vitaal te bewijzen is er onderzoek gedaan naar de output en effecten van de fittest. Deze resultaten hebben we verwerkt in een infographic waarin we een aantal belangrijke zaken laten terugkomen zoals het aantal deelnemers, motivatie van deelname en aantal mensen die structureel zijn gaan bewegen door Max Vitaal.

Buurtsportcoach Claudia Bleijerveld – volwassenen en senioren 
De fittest van Max Vitaal geeft niet alleen inzicht in de fitheid van de senioren maar helpt ze ook om deel te nemen aan beweegactiviteiten. Dit vergroot de sociale cohesie, vermindert eenzaamheid en zorgt ervoor dat ze lekkerder in hun fel gaan zitten. Wij hopen dat dit bijdraagt aan de algehele welzijn van de senioren.

Highlights 2019

Highlight 2019

 • LO ondersteuning

  Gestreefd wordt om de kwaliteit van de lessen in het bewegingsonderwijs te bevorderen. Jur zet zich hiervoor in. De lessenreeks is bedoeld om de groepsleerkrachten de nodige kennis bij te brengen en handvatten te bieden. De ondersteuning van de lessen bestaat uit twee observatielessen, één voorbeeld les en een vakwerkplan met diverse tools en voorbeeldlessen […]

 • Kick-Off Walking Football SV Eemnes

  Op 28 februari zijn we gestart met het Walking Football bij SV Eemnes. De Kick-Off vond plaats met bezoek van de burgemeester, die ook de aftrap tot zijn rekening nam. Op de eerste training kwamen al 11 enthousiaste spelers af en tot op heden is die groep aan het groeien.

 • Veilig Verkeer Nederland – Op Voeten En Fietsen

  In maart hebben wij ons ingezet om het belang van de verkeersveiligheid rondom het schoolverkeer te benadrukken. De drie deelnemende basisscholen volgden een themaweek met daarin een challenge om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te gaan. De week werd afgesloten met een echte remwegdemonstratie om te laten zien wat de impact is van […]

 • Daily Activity

  De Mariaschool uit Eemnes heeft onder begeleiding van de buurtsportcoaches extra beweegmomenten aangeboden gekregen. Alle groepen kregen voor een langere periode 15 minuten extra beweegtijd op het schoolplein.

 • Koningsspelen

  Op diverse scholen is ondersteund in de voorbereiding en uitvoering van de koningsspelen. Op meerdere locaties zijn de buurtsportcoaches actief geweest om leuke activiteiten voor de kinderen aan te bieden en te begeleiden.

 • Zomerspektakel de Hilt

  In de zomervakantie wordt twee dagen flink uitgepakt voor de jeugd. Met luchtkussens, spelactiviteiten en een hapje en drankje heeft de jeugd van Eemnes zich prima vermaakt.

 • Oldstar Sport Festival

  Samen met lokale en landelijke partners kon het Oldstar Sport Festival plaatsvinden. Tijdens dit unieke evenement zijn er toernooien en wedstrijden gespeeld in Walking Football, Walking Hockey en Walking Tennis. Walking sport teams uit de regio namen deel en zelfs teams van ver namen deel aan de wedstrijden. Het evenement staat in het teken van […]

 • Fittesten – Max Vitaal

  De interesse in de fittesten overtroffen onze verwachtingen! De geplande testdagen zaten binnen no-time volledig vol. Het monitoren van de gezondheid is voor veel mensen een waardevolle actie. Met veel inspanningen hebben we met extra testdagen aan de vraag kunnen voldoen.

 • Walking Hockey

  Na het succes van Walking Football wordt besloten om de volgende stap te zetten in de vorm van Walking Hockey. De insteek van het project is vergelijkbaar met de voetbal variant, mensen kunnen laten blijven genieten van het spelletje met gezelligheid. De groep bij LMHC is momenteel uitgegroeid naar een volwaardige groep van meer dan […]

8 februari 201928 februari 20191 maart 201910 maart 201912 april 201926 augustus 20191 september 20191 oktober 20191 november 2019

Sportverenigingen zijn krachtig en veilig

Sportverenigingen zijn krachtig en veilig

Onze verenigingsondersteuner biedt zijn hulp aan alle 31 verenigingen in Blaricum, Eemnes en Laren. Hij helpt bij de problematiek rondom kaders waaronder bijvoorbeeld vrijwilligers, vertrouwenscontactpersoon en het pedagogisch klimaat. Om het jaar voeren wij een verenigingsmonitor uit om de behoefte in kaart te brengen en dat lichten we samen met een aantal successen hieronder toe.

Verenigingen Blaricum

Verenigingen Eemnes

Verenigingen Laren

Via de onderstaande button vindt u een actueel overzicht van alle sportverenigingen in Blaricum, Eemnes en Laren.

Sportcafé

Het sportcafé dient als verzamelplek van alle verenigingen om te netwerken en kennis op te doen van relevante onderwerpen. De ambitie is er om minimaal een keer per jaar het sportcafé te organiseren waarbij we onderwerpen terug laten komen die op dat moment van belang zijn. Door middel van een bekende spreker willen we aan de avond een leuke draai geven.

Vacaturebank – Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn goud waard voor de verenigingen. In samenwerking met Versa Vrijwilligerscentrale willen we draagvlak creëren en trekken we samen op in de werving. Via een online tool willen we de verbinding leggen tussen vraag en aanbod. Hieronder een overzicht van alle openstaande vacatures.

Gezonde omgeving

We vinden het belangrijk dat de mensen die sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige gezonde plek creëren waar mensen graag komen, waar gezond gedrag de norm is en waar jongeren geen ongezond gedrag leren.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het motto van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is ‘iedereen moet kunnen sporten’. Maar lang niet alle kinderen hebben gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur juist die kinderen een extra kans. Wij zetten ons in als intermediair en begeleiden en ondersteunen kinderen uit financieel weinig draagkrachtige gezinnen richting de sportvereniging zodat zij zorgeloos kunnen sporten.

Stijn Eijkman – bestuurslid Larensche Mixed Hockey Club
Door de samenwerking met de buurtsportcoaches hebben we de activiteit Walking Hockey kunnen organiseren en gezamenlijk de werving kunnen doen. Dankzij die samenwerking komen er wekelijks gemiddeld 17 deelnemers in beweging waar samen zijn, bewegen en plezier voorop staat. Wij hopen andere verenigingen te inspireren om te starten met walking sports of te versterken in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Highlights 2020

Highlights 2020

 • Opening nieuwe kantoor Huis van Eemnes

  Vanaf dit moment is de Hilt verleden tijd en mag het team van Sportief en Gezond BEL gebruik maken van een hele fijne nieuwe werkruimte in het Huis van Eemnes.

 • Energizers

  26 groepen zijn gestart met het Energizers project. Een energizer is een beweegoefening van maximaal 3 minuten, die de leerkracht samen met de kinderen uitvoert. De energizer is bedoeld om de kinderen wakker te schudden en te voorzien van nieuwe concentratie, bijvoorbeeld tijdens een pittige reken- of taalles of na een toets. Hieraan is een […]

 • Online home-work out video’s voor jongeren

  Door de coronaperiode is het initiatief gekomen van de beweegcoaches om online video content te creëren. Dit is gedaan door Home Work-out video’s voor jongeren aan te bieden. Een reeks met leuke work-outs zijn gedeeld via de kanalen. Het jongerenwerk heeft aangegeven meer jongeren in beweging te brengen. Dit willen ze doen door lokaal beweegaanbod […]

 • Sportinstuiven

  In het voorjaar van 2020 hebben er sportinstuiven plaatsgevonden bij BVV’31, LMHC Laren en SV Eemnes. In de vakantie zijn diverse activiteiten aangeboden om kinderen meer te laten bewegen en plezier te laten beleven. Tijdens de instuiven hebben kinderen kennis gemaakt met nieuwe sporten en spellen.

 • Balkon Gym

  Bewegen is voor iedereen van belang, maar zeker als je ouder wordt. Sportief en Gezond BEL organiseerde en implementeerde het afgelopen jaar diverse beweegactiviteiten voor volwassenen en senioren. Een van die activiteiten is het ‘Balkon gym’ voor de inwoners van de Johanneshove in Laren. Op afstand, in de buitenlucht en met swingende muziek werd er […]

 • Buitenspeeldag

  De jaarlijkse buitenspeeldag is georganiseerd bij BVV’31 in Blaricum. Vol enthousiasme en energie stormde deze middag zo’n 90 kinderen naar alle sport- en spelactiviteiten. Met bezwete koppies, een grote glimlach en rode wangen werd de dag afgesloten. Zo is er bij de buitenspeeldag van 2020 volop genoten.

 • Jeugd aan zet

  Jeugd aan zet is een landelijk initiatief met als doel om jongeren in de zomervakantie iets te laten doen, omdat tijdens de coronaperiode veel vakanties in het water zijn gevallen. Daarom hebben jongeren uit Eemnes in de zomer van 2020 de helpende hand geboden tijdens de sportactiviteiten. 25 enthousiaste jongeren hebben zich opgegeven en één […]

 • Ondersteuning schoolsportdagen

  Op diverse scholen wordt gedurende het schooljaar ondersteunt bij de organisatie en de uitvoering van de schoolsportdagen. De Gooische school uit Laren organiseerde de sportdag bij LMHC en natuurlijk waren de beweegcoaches erbij om te begeleiden.

 • Daily Mile op OBS de Bijvanck

  De Daily Mile is een energizer die op scholen ingezet kan worden om de productiviteit op school hoog te houden. Door even een rondje te lopen of rennen kunnen de hersenen daarna weer goed aan de bak met het schoolwerk. Op de OBS Bijvanck hebben de beweegcoaches de kick-off verzorgd.

 • Doortrappen: fietsproject

  Fietsen is leuk en gezond! Dat is de basis van een dag verzorgd door de Fietsschool van de Fietsersbond. Een unieke training speciaal voor senioren die (langer) plezierig en veilig willen blijven fietsen. In het programma worden de volgende punten behandeld. Valpreventie, extra aandacht voor lokale verkeerssituaties, afleggen fietsroute, fietst test en een quiz. In […]

 • Sportevenement in het Huis van Eemnes

  In de herfstvakantie van 2020 was er een waar spektakel te beleven in het Huis van Eemnes. Freerunnen, voetbalen en bunkertrefbal stonden op het programma. Tijdens dit evenement is er volop bewogen en stond vooral plezier voorop. 80 kinderen hebben zich enorm vermaakt en gingen allen met een glimlach met het gezicht naar huis.

 • Spellenplein op de Pionier in Blaricum

  Spellenplein bestaat uit een vijf-weekse lessenreeks waarbij leerkrachten de nodige kennis en tools worden aangeboden. Buitenspellen op het schoolplein worden samen met de beweegcoaches georganiseerd voor de gehele klas. Alle vijf de kleutergroepen van de Pionier hebben dit traject afgelegd.

 • Sportief Actief

  Tot het uiteinde van het jaar meerdere dagen toffe outdoor activiteiten voor jeugd in Blaricum, Eemnes en Laren. Onder andere boogschieten, zeskamp, lasergamen, bubbelvoetbal en een schietarrangement stonden op het programma. Dit is mede gerealiseerd door Jeugd Aan Zet en de WintergamesNL van de Krajicek Foundation.

6 januari 20205 februari 202029 april 20209 mei 202018 mei 202010 juni 202014 augustus 20204 september 202010 september 202029 september 202015 oktober 202024 november 202015 december 2020

Energizers

Energizers

Energizers zijn bedoeld om je brein en geest even op te frissen na een periode van focus, zoals een reken of taalles op school. Ook op werk zijn Energizers effectief en leuk om te doen. We hebben een eigen platform ontworpen waar we continue nieuwe Energizers op plaatsen. Onze voornaamste doelgroep voor de Energizers is het basis onderwijs. Meerdere momenten in het jaar kunnen klassen een prijs winnen, namelijk samen met ons een Energizer bedenken en opnemen! Bekijk hier onder een drietal voorbeelden, doe je mee?

Energizer Mara en Sofia

Energizer Hoofd Schouders Knie en Teen

Energizer Skateboarden

Sportieve evenementen

Sportieve evenementen

Elke schoolvakantie vinden er Sport en Spel activiteiten plaats die in samenwerkingen met sportverenigingen worden georganiseerd. De sportverenigingen krijgen hierdoor de gelegenheid om haar sport te promoten onder de jeugd. Met als doel om meer leden aan te trekken. Tevens is het een mooi middel om kinderen tussen de leeftijd van 4 t/m 12 jaar de gelegenheid te geven om kennis te maken met diverse sport en spel vormen.

Sportspektakel

In de zomervakantie van 2020 hebben we in het teken van bewegen, gezondheid en plezier een grootse sportinstuif georganiseerd. Met één simpel doel, plezier ervaren! Onder leiding van de buurtsportcoaches en de jongeren van jeugd aan zet hebben we meer dan 100 kinderen een prachtige middag verzorgd. Juvat Westendorp (JOGG-ambassadeur) en de burgemeester van Eemnes trapte het evenement af.

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en evenementen via de onderstaande button.

Sportief & Gezond in corona tijd

Sportief & Gezond in corona tijd

In 2020 liep niet alles zoals gepland en heeft de corona er voor gezorgd dat we ons moeten aanpassen. Gelukkig konden we een deel van ons werk voortzetten en de jeugd, jongeren en senioren in beweging houden. Dit hebben we gerealiseerd door het organiseren van activiteiten waaronder balkon gym, sportinstuiven, home-workouts en nog veel meer. De video hiernaast geeft u een impressie over het schooljaar 2019-2020 en onze activiteiten in de corona periode.

Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die we hebben uitgevoerd gedurende de corona periode.

Wethouder Anne-Marie Kennis

Anne-Marie Kennis – Wethouder Blaricum sport en gezondheid
Dankzij de buurtsportcoaches van Sportief en Gezond is het mogelijk om de doeglroep te bereiken die nog niet of moeite hebben om in beweging te komen. Door het laag drempelig aanbod en de mensen daadwerkelijk bij de hand te pakken en mee te nemen hopen wij zoveel mogelijk mensen van jong en oud in beweging te krijgen.

Wethouder Wilma de Boer-Leijsma

Wilma de Boer-Leijsma – Wethouder Eemnes sport en gezondheid
Het is belangrijk dat er voor de jeugd zoveel mogelijk uitdagende en toegankelijke speelplekken beschikbaar zijn. We willen de jeugd stimuleren om in beweging te komen en mede dankzij de buurtsportcoaches in combinatie met hun aanbod kunnen we dit mogelijk maken. We willen geen kind buitenspel zetten!

Wethouder Ton Stam

Ton Stam – Wethouder Laren sport
Of je nu jong of oud bent elke inwoner moet de mogelijkheid krijgen om lid te kunnen worden van een (sport)vereniging. Het sportieve maar ook sociale aspect is een belangrijke voorwaarde om met plezier lid te zijn van een vereniging. Dankzij de buurtsportcoaches kunnen we dit aanbod stimuleren, ondersteunen en onder de aandacht brengen bij iedere inwoner.

Samen sta je sterk! Wij willen al onze maatschappelijke partners bedanken!