18 oktober 2021 - Terug naar Toen festival

Het Terug is Toen festijn was een feestelijk moment voor senioren dat in het teken stond van ontmoeting en samenzijn. Met name vanwege de lange periode waarin veel mensen, voornamelijk senioren nauwelijks aan activiteiten konden deelnemen.