29 november 2018 - Openen kiss en ride zone Blaricum

Veilig verkeer in de omgeving is belangrijk. We stimuleren iedereen om zoveel mogelijk te lopen en fietsen naar school en hebben daarvoor officieel een kiss en ride zone geopend in Blaricum. Dit moet de wijkbewoners stimuleren om hun kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen.