10 juli 2018 - Beweegparcour Blaricummermeent

De wijk Blaricummermeent is in ontwikkeling en een duurzame sportieve omgeving is daarin gewenst. In de zomer van 2018 is het officiële beweegparcour geopend en toegankelijk voor iedereen.