Sportief en Gezond BEL presenteert de sportieve factsheet over de eerste helft van het schooljaar 2020-2021.

De buurtsportcoaches van Sportief en Gezond BEL zijn in Blaricum, Eemnes en Laren actief op het gebied van sport en gezondheid en geven daarmee uitvoering aan de sportvisie van Blaricum, Eemnes en Laren. In deze factsheet lichten wij enkele behaalde resultaten toe over de periode september-december 2020.

Sportverenigingen onder de aandacht

De afgelopen periode is er intensief contact geweest met alle sportverenigingen in de BEL-combinatie. Dit had voornamelijk betrekking tot vragen omtrent de corona maatregelen en het lokaal sportakkoord. Daarnaast zijn alle overige vragen waar de verenigingen tegen aan lopen beantwoord.