Sportakkoord BEL

De minister van Sport, de gemeenten en de sportbonden (NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, maatschappelijke organisatie en bedrijven is in 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten (www.sportakkoord.nl). Gemeenten worden nu uitgedaagd om een lokaal sportakkoord te realiseren. De BEL gemeenten hebben in januari 2020 sportformateur Marieke Pol aangesteld om dit proces te begeleiden.

Lokaal Sportakkoord BEL
Ter voorbereiding op het Lokaal Sportakkoord BEL, onderzoekt de sportformateur de vijf ambities uit het Nationaal Sportakkoord: (1) Inclusief sporten en bewegen, (2) Duurzame sportinfrastructuur, (3) Vitale aanbieders, (4) Positieve sportcultuur, (5) Van jongs af aan vaardig in bewegen. Maar een goed sportklimaat maken we samen. De sportformateur daagt daarom lokale partijen uit om gezamenlijke ambities in het Lokaal Sportakkoord BEL voor de komende jaren verder te formuleren.

Wilt u meedenken over het Lokaal Sportakkoord BEL?
Het zou mooi zijn wanneer we met zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties kunnen nadenken over de ambities voor de BEL. Wilt u op de hoogte blijven of meedenken, stuur een e-mail met uw gegevens naar sportakkoord@belcombinatie.nl
Het sportakkoord moet in juni 2020 worden ingeleverd bij het Ministerie van VWS.

Vragen
Voor vragen over het Lokaal Sportakkoord BEL voor verenigingen kunt u contact opnemen met Jur Maatman (jur@sportiefengezondbel.nl). Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Nick Scholten (nick@sportiefengezondbel.nl)

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.