Sportief en Gezond BEL presenteert de factsheet over de periode

september – december 2021.

In de factsheets worden enkele uit het oog springende behaalde resultaten benoemd die wij graag openbaar maken.